Negativní energie – neviditelné hrozby

Ve všech kapitolách mluvíme o tom, jak zvyšovat své vnitřní vibrace a harmonizovat svůj život.
Existují však neviditelné a nehmatatelné vlivy v našem okolí, které nám v tom všem nejen brání, ale naopak naše vibrace dramaticky snižují, ničí naši životní energii a způsobují vážné zdravotní problémy.

Naše vibrace nejsou zcela konstantní či stabilní, i když naše energetické pole je ve stavu našeho určitého osobního “průměru” – vibrace určuje naše celková vnitřní harmonie  – pocit štěstí, lásky a prožívání míru. Občas naše energetické pole naruší působení negativních energií, které kolem sebe šíří například lidé naplnění záští a zlobou nebo situace plné násilí či boje. Možná jste si všimli, že když sledujete zprávy v televizi o nějakých hrůzných událostech, automaticky se vám zkřiví tvář, klesne vám nálada, zakryjete si rukama obličej, zeslábnete nebo se vám udělá fyzicky zle. Podobně na své okolí působí lidé, kteří mají uvnitř sebe negativní myšlenky či emoce, např. strach nebo zášť, jsou smutní, skleslí, skeptičtí, cítí se jako oběť, nadávají, urážejí, pomlouvají, mluví sprostě či nenávistně… ve společnosti takových lidí nám není dobře, zvyšují náš vnitřní stres a my se bezděčně začneme různě ošívat a snažíme se co nejdříve od takového člověka vzdálit. Nebo když vejdeme do místnosti, kde se zrovna dva lidé krátce předtím pohádali… vstoupíme, nikdo už nic neříká, ale to “dusno ve vzduchu” – tedy nízké vibrace –  neomylně vnímáme.

Je to tím, že do našeho energetického pole začnou pronikat tyto nízké vibrace a  naše energetické pole se krátkodobě spojí s negativní energií v blízkosti. Jednak tedy dojde ke srážce energií – my to cítíme jako šok nebo nějaký prudký, nepříjemný tělesný pocit, a následně průnikem – smísením obou energetických polí dojde celkově k poklesu našich vibrací. My to pociťujeme jako náhlé narušení naší stability a prudký pokles energie, se kterým není snadné se vyrovnat. Čím častěji se spojujeme s těmito negativními energetickými poli, tím více se snižuje i “průměrná” vibrace našeho energetického pole. Obrana proti takovým útokům není snadná, lze se tomu bránit pouze tím, že se podobným situacím a lidem budeme vyhýbat. Proto se doporučuje např. nesledovat v televizi zprávy (všimněte si, že jsou snůškou negativních informací) či filmy s násilnickou tématikou. O tom, jak jsou myšlenky a nálady “nakažlivé” si třeba povíme v jiné kapitole.
Ti pokročilejší se s takovými energetickými útoky dokáží vědomě nespojit a tudíž je nezasáhnou. Mohou se dívat např. na rozzlobeného člověka a pociťovat pouze soucit s jeho prožíváním, tedy s tím, jak se ten člověk asi cítí… ale jejich vlastní energetické pole se nenaruší, ba naopak… soucit je projev láskyplný, takže vibrace takového pokročilého pozorovatele se spíše jemně zvýší. Rozzlobeného člověka takové přijímání jeho zloby rozzlobí ještě více, protože jeho negativní energie nemá možnost uniknout ani se rozředit a tedy se mu nemůže ulevit. Ve svém negativním poli zůstává sám a tak na něj, bohužel, stále znovu a znovu působí jeho vlastní vyslaná negativní energie.

Existují však i méně agresivní negativní energie, které  působí “tišeji”, jemně a nepozorovaně avšak dlouhodoběji a tím i nebezpečněji, protože pokud si je neuvědomujeme, tak se jim nebráníme.

Řeč je o GEOPATOGENNÍCH a PSYCHOSOMATICKÝCH ZÓNÁCH a o stále silnějším ELEKTROSMOGU.

Žijeme v energetickém a informačním poli, jež všechny objekty spojuje a ovlivňuje jejich vzájemné působení. Obklopuje nás magnetické, elektrické a statické pole, dále negativní mikrovlnná pole WIFI a jiných bezdrátových technologií a zařízení.

mobilní signál (vysokofrekvenční pole)

Působení záření z televizorů, počítačů a dalších přístrojů přidává na patogenitě prostředí,v němž žijeme, vedle trvalého působení geopatogenních zón a jejich křížení. Ve městech je stupeň antropogenního smogu ještě 10 x vyšší než mimo město. Další patogenní vlivy vznikají již při přípravě betonu, malty ze škodlivých hornin nebo průmyslového odpadu.

“Až 90% dětí onemocní oslabením v geopatogenních zónách, 80 – 90% rakovin vzniká právě
na zónách. Kdo spí na čistém místě, relativně se bát onemocnění nemusí.”
 Jan Spěváček

 

Náš organismus vnímá elektrické i magnetické pole, všechny druhy radiací, vibrací a kde co. Vše ovlivňuje reakce v buněčných strukturách orgánů.
buňky se snaží každou poruchu nejdříve eliminovat vlastní silou. To vede k omezení produktivity, potom vyčerpání a přiotrávení buňky, zaplavení jejího okolí odpadními látkami nebo jedovatými zplodinami nenormálních chemických reakcí, dojde k poškození buňky a nakonec k její destrukci.

 

Tam, kde se kříží více patogenních energií, např. geopatogenní zóny v kombinaci s elektromagnetickými poli, můžeme hovořit o “rakovinových” domech.

Zranitelnost člověka se pak zvyšuje už při menším narušení jeho rovnováhy v důsledku např. deprese, únavy i lehkého nachlazení. Morfologická stavba takového člověka bude vystavena elektromagnetické interferenci, což vyvolá narušení oscilační rovnováhy buněk v jeho organismu.

Elektrosmog

Stále narůstá zátěž vysokofrekvenčními poli – přibývá vysílačů, zavádí se 4G a chystá se 5G datová mobilní síť, vedle toho přibývá firem se silnými datovými přenosy. Stále více domácností a firem je vybaveno silnou wi-fi sítí s výkonem pro celý velký byt, dům, plochu kanceláří. Používají se bezdrátové telefony a doma dětské chůvičky a spoustu dalšího.

To vše ještě zesiluje nízkofrekvenční záření v podobě velmi silného elektromagnetického pole, které je tvořeno veškerým elektrickým vedením ve zdech, přívodními kabely k elektrospotřebičům i spotřebiči samotnými. Stačí, když sousedé za zdí ložnice mají kuchyň s varnou deskou napájenou třemi fázemi a pole sahá až do poloviny vaší postele.
Můžeme donekonečna hledat příčiny stálé nemocnosti a vzniku chronických potíží, např. alergií, ekzémů, chudokrevnosti, zhoršeného krevního obrazu u to již u čtyřletých dětí..
Vliv elektromagnetických polí má na svědomí syndrom předčasného stárnutí organismu, zhoršení paměti a práceschopnosti, snížení imunity a reprodukční funkce a další patologické jevy s postupným narušováním tkání až ke vzniku rakoviny.

A jak je to s mobily, počítači a wi-fi?

Mobilní telefon sám o sobě neškodí po 99% času, protože téměř nevysílá, pokud nemáte ustavičně zapnutá „data“. WiFi je třeba zapínat co nejméně. V mobilu vypneme datové přenosy. Pak není problém mít mobil bez zapnuté  wi-fi položený u postele, ale problém bývá, když je zapojený na nabíječku.
Stejné je to s napájením notebooků. Metr i více kolem notebooků bývá škodlivý elektrosmog, ale jakmile odpojíme jejich napájecí kabel, je klid. Stolní počítač má plechovou skříň, která chrání před elektromagnetickým polem. Současné ploché monitory žádné silné pole nevytváří, pouze okolo napájecího kabelu vzniká pole do vzdálenosti cca půl metru. Totéž je kolem napájení tiskárny, faxu a kolem napájení lampičky. Takže největší elektrosmog je cca 1 m kolem pracovního stolu.

Wi-fi, bluetooth a jiné bezdrátové sítě, spadají frekvenčně do oblasti mikrovlnného elektromagnetického pole. Jejich intenzita (trvale zapnutá domácí wi-fi) bývá na úrovni mobilního signálu a nižší. Přesto doporučuji každý zdroj elektrosmogu vypínat a tedy i wi-fi sítě, zvláště když u počítače již nesedíme. Je to ohleduplné i vůči sousedům a okolí, protože pokud je v panelovém domě zapnuto třeba 25 sítí, už to zanedbatelné není.

Proti elektrosmogu se však již lze účinně bránit. Jednak konečně i v ČR existují stínící textilie a nebo můžeme do zóny umístit orgonity (viz níže).

Geopatogenní zóny

Jsou to místa nad zemským povrchem, kde působí disharmonická pole. Ta v rostlinách, zvířatech i lidech vyvolávají stres (disharmonie na buněčné úrovni), který pak vede ke vzniku nejrůznějších poruch a ke ztrátě imunity.
Geopatogenní zóny vznikají vlivem průtoku spodní vody skrze tektonické poruchy v geofyzikálních vrstvách podloží.

Místo, procházející negativními zónami můžete i sami poznat: objevují se problémy s nespavostí a neklidný spánek, cítíte antipatie k místu, kde člověk žije, vnitřní neklid, ráno únava po probuzení, nervozita a deprese, zrychlené bušení srdce, studené končetiny, organismus postupně ztrácí vlastní obranyschopnost a následují další příznaky zhoršování zdraví.

Negativní vliv geopatogenních zón je pozorovatelný i např. na kmenech stromů – kmeny se kroutí, ohýbají, mají rakovinové boule, protože GPZ jim škodí. Nejcitlivější jsou miminka, jejich podvědomí je samo chrání – miminko se opakovaně překulí každou noc pryč ze zóny.
Spolehlivě je lze určit a vymezit pouze speciálním měřením.

Vliv geopatogenních zón:
Onemocnění jater a žaludku, vznik zhoubných nádorů plic a žaludku, celkové narušení látkové výměny, infarkt, nemoci jater, plic, žaludku, močového měchýře. Deprese, psychické poruchy, bolesti hlavy, závratě, zhoršení zraku a sluchu, narušení vestibulárního ústrojí, nadměrná popudlivost, až ztráta vědomí. Nebo při křížení zón u nohou: postižení dolních končetin, bolesti a patologické změny v kloubech.

 

Co jsou to psychosomatické zóny?

Jedná se o zóny – určitá místa nebo lokality, v nichž působí psychosomatické vlivy astrálního charakteru. Jsou úmyslně a nebo mimovolně vytvářeny mentální energií, vyzařovanou v tomto místě člověkem nebo více lidmi v minulosti.

Zejména tam, kde docházelo k náboženským rituálům nebo k častým hádkám, napětí či silným emocionálním stavům ( za války, při vážných nemocech). V daném místě vyzářená energie astrálního pole zanechá silný a trvalý otisk na jemněhmotné úrovni. Tento otisk je vázán nadále k místu nebo ke konkrétním předmětům, které se v tu dobu nacházely blízko.

Pokud nastane událost, rezonančně se shodující s událostí zapsanou jako otisk, stává se spouštěčem (oživením) otisku a např. při určité náladě, strachu, se může aktivovat nějaké zjevení, protože kdysi procházející zde osoba měla velmi podobný silný emocionální náboj.
Dnešní hustě obydlená krajina nese nepřeberně stop a otisků z dlouhé minulosti. Různé kmeny a národy budovaly svá sídliště, obřadiště, pohřebiště, na jiných místech se zase bojovalo. Lidé se zabíjeli po tisících, plenili a bořili vesnice a města. Místa plná obětí a emocí, energetických otisků, které jsou po většinu trvání lidské civilizace spíše destruktivního – negativního charakteru, strachu, trápení a zklamání. To vše zanechává otisky a stopy, přímo ovlivňující charakter a kvalitu konkrétního místa a prostředí.
Nejen dlouhá minulost, ale také přítomnost, současné myšlení a vyzařování dnešních lidí, majitelů domů nebo nájemníků a sousedů nadále určuje charakter a patogenitu konkrétního domu nebo pozemku. Bohužel, dnešní společnost drží většinou člověka v nutné závislosti, ve strachu a kontrole na všech hmotných úrovních, aby sotva mohl uhájit své místo a uživit se a nebyl příliš zdravý.

Charakter společnosti, novinové a televizní zprávy plné negace a vytváření strachu způsobují destruktivní myšlení a emoce lidí a pokud se tím někteří lidé ve své mysli obzvláště často a rádi zabývají (např. jak je vše drahé, nic nefunguje, lidé jsou zlí a „lepší to nebude“), svojí negací a přízemním smýšlením také vyzařují určitý druh energie, který zdraví a harmonii prostředí nepřidá. Nevědomky tak lidé vytvářejí silné psychosomatické zóny – bohužel působící destruktivně. Mentální otisky a myšlenkové formy samozřejmě odráží (zrcadlí) přesně charakter emocí zde projevovaných.

Souhrnně se jedná o disharmonicky – patogenně působící charakter energií v daném prostředí. Každé prostředí a předměty, především z kamene a dřeva, nesou otisky a energetické vzorce událostí nedávných, ale i velmi dávných

Elementály a různé myšlenkové – jemněhmotné formy vytvářejí všichni lidé, aniž jsou si toho vědomi. Jsou to všechna přání, myšlenky, které lidé během dne vysílají do prostoru nebo cíleně k jejich příjemcům.

A CO S TÍM VŠÍM ??

Jste často unavení a bez energie? Děti máte vícekrát ročně nemocné?
Máte podezření na geopatogenní či psychosomatické zóny nebo působení elektrosmogu?
Jste obklopeni vysílači, wi-fi, často telefonujete a zažíváte stresy?
Harmonizovat a vitalizovat blízké okolní prostředí a tím výrazně ulevit a pomoci dokáže ORGONIT.

 ELEKTROSMOG – Orgonit neutralizuje negativní působení elektromagnetického záření veškeré elektroniky, venkovních vysílačů, wi-fi…
 PATOGENNÍ ZÓNY – Orgonit velmi zmírňuje jejich nežádoucí působení tím, že je neutralizuje = ideální řešení
 PSYCHOSOMATICKÉ ZÓNY – Orgonit zlepšuje a uklidňuje “atmosféru” – emoce a nálady doma, stresy v kanceláři a sociálních prostorách všeho druhu.

orgonit

 

Zdroj http://www.elektrosmog-zony.cz/