Štíhlé tělo

Lze  kvantově opravit obezitu?  Touto otázkou se já sama zabývám a to proto, že jde o můj problém… Odpověď zní: Ano, vlastně jinak to ani nemůže jít, ale je to velmi nesnadná a obsáhlá práce, na které stále ještě pracuji.

Nejspíš většina z vás souhlasí s tím, že vše začíná a končí v hlavě… takže odpověď zní ANO. 🙂

Obezita, přebytečný tuk, nadváha, tloustnutí…. Kdo se dlouhodoběji zajímá o tenhle nepříjemný fenomén doby, už jistě slyšel a četl tuny materiálu o  proč a zač  a také  jak na to, a ještě více materiálu o tom co ano a co ne. 

Kromě klasického cvičení do úmoru ve správné tepové frekvenci a nebezpečné hladovky s názvem ketodieta či nějakájinádieta, jsou tu nové přístupy k jídlu a také alespoň částečné programaování mysli. Například nastavení mysli tzv. vědomé jedení, tedy plné uvědomování si toho co jíme, jak jíme a zejména proč jíme., pomáhají i afirmace.
Je to krok správným směrem, ale vést takovou praxi až ke skutečné změně těla není vůbec snadné či rychlé. Pokud jste to už zkoušeli praktikovat, nejspíš jste zjistili, že to funguje, dokud jsme schopni tomu věnovat 100% pozornost celý den, respektive celou dobu bdělosti (mimo spánku). Programování mysli zase vyžaduje každý den 2-3 hodiny plného soustředění. Jakmile polevíme nebo nás to prostě přestane bavit, je s fungováním konec a my opět sklouzneme k automatickému chování.

U všech těchto  vědomých způsobů (dieta, cvičení, nastavení mysli) totiž chybí  funkční princip, jak se se všemi těmi pravidly sžít tak, aby probíhaly automaticky a my jsme skutečně dosáhli změny svého těla bez frustrace a nějakého typu boje či odříkání.

Kvantové opravy tento funkční princip poskytují.

Jedním ze základů je tedy opravit naše automatické chování.

Možná namítnete, že nejdůležitějším faktorem, který určuje, jestli budeme štíhlí, je skladba jídla látková výměna.
S tím zcela souhlasím, avšak i reakce našich buněk a fungování metabolismu,  stejně jako náš výběr potravin, přístup k pohybu atd., to vše  je řízeno podvědomím. 

V předchozích kapitolách jsem psala, že pomocí metody kvantových oprav lze opravit jakýkoliv problém v životě, že veškerý vnější svět je odrazem našeho vnitřního nastavení a že i naše fyzické tělo je naší vnější formou. Je-li naše tělo v jakkoli disharmonickém stavu (např. nemoc či obezita), je to způsobeno disharmonií uvnitř.

Zbavit se obezity pomocí kvantových oprav je tedy zcela reálné, ale příčin obezity bývá mnoho a je tedy třeba opravit mnoho vzorců v našem matrixu, které společně obezitu způsobily.

Možná jste se někdy i vy ptali, proč někdo je štíhlý bez úsilí, necvičí a jí co ho napadne? Mohou za to naše nesprávné návyky, nespravedlivý metabolismus nebo dokonce dědičnost?
V jistém smyslu je pravda to i ono… Některé návyky (zejména ty mentální) získáváme od svých rodičů či prarodičů (nejsou za to vinni, protože i oni je někde získali),  některé si vytváříme nevědomě sami.  Nastavení našeho podvědomí je v podstatě i dědičné. Vědci potvrdili, že většina zkušeností našich předků se zapisuje do DNA.

To vše je třeba pochopit a po té přijmout.  Přijmout sama sebe takové jací jsme se vším všudy, tak jako přijímáme třeba to, že na něco máme talent a na něco vůbec ne; že někdo je tmavovlasý a někdo blond. Bojovat proti tomu je jako jít proti sobě.
S přijetím odchází odpor a přichází mír uvnitř nás. A to je ten výchozí bod pro změnu.

Největším podílem na tom, zda budeme štíhlí nebo ne, má naše nastavení matrixu, tedy naše podvědomí… to, jak na určité podněty reagujeme a jak reaguje naše tělo. Základem úspěchu  při hubnutí je opačný přístup k obezitě a ke svému tělu.

Pravděpodobně všechny dosavadní způsoby, kterými jste se pokoušeli obezity zbavit, byly založeny na boji. Téměř všechny výzvy ke snižování nadváhy mají i BOJ ve svém názvu. Mluvíme o boji s přebytečnými kily, boji s kaloriemi, boji s jídlem, se zpomaleným metabolismem, boji s oblečením, boji s přemáháním se cvičit atd.. A hlavně boji s jo-jo efektem, který nám naše úsilí a výsledky předchozího snažení pokaždé zhatí.

Tenhle BOJ celé snažení už od začátku odsuzuje k neúspěchu, i když všechny činnosti jsou správné.
Je správné zdravě jíst, je správné cvičit a pohybovat se, je správné o vlastní životosprávě přemýšlet. Ale nemělo by jít o boj. Protože to, s čím bojujeme, to posilujeme.

Pokoušet se zhubnout pomocí boje je jako jít sami proti sobě  a to nelze dlouhodobě udržet ani to přirozeně nemůže fungovat. A naprostá většina z nás může potvrdit, že to ani nefunguje. Alespoň ne dlouhodobě.

Děkuji, sádlíčko moje, miluji tě, ale už tě nepotřebuji, už můžeš odejít…

Ano, co kdybychom tentokrát se sebou  nebojovali, co kdybychom se svým tělem spolupracovali? Co kdybychom své tělo a tím i svoje „sádlíčko“ přijali a milovali ho jako milujeme sebe?
Že je to nemyslitelné? Ale vždyť je to naše sádlíčko a naše tělo si ho vytvořilo proto, že jsme ho vlastně (nevědomě) chtěli.

Co když jsme takhle velké tělo na něco potřebovali? Ano, nejspíš někde hluboko v matrixu máme nastaveno, že nás tuková vrstva před něčím chrání, že tuk potřebujeme, že to takhle celé chceme. Náš rozum křičí, že je to nesmysl, že nechceme být obézní, ale je to skutečně pravda?
Tělo nás přece dokonale poslouchá…  Např. slyšíme vtip, vlna smíchu námi projede a naše ústa se automaticky usmějí ať chceme nebo nechceme… Nebo když tělo je dehydrováno, dostaneme žízeň a uděláme vše, aby se k našim ústům dostala voda.

Pokud podvědomě chceme a potřebujeme velké a tukem chráněné tělo,
vědí to i naše buňky, ví to naše DNA,
máme to zapsáno v matrixu jako noty, podle kterých má tělo hrát…

A pokud tukové buňky vyhladovíme a zhubneme, tak ony samy vyšlou mozku signál, že tělo je jiné, než má podle našeho podvědomého zadání být. A buňky poslechnou a honem vyšlou mozku příkazy, jak tu hroznou „škodu“ zase napravit a tukové buňky zase naplnit… Však to známe 🙂

Pojďme opravit toto své základní nastavení na buněčné úrovni a tím je podvědomé „chtění“ obézního těla a  „umění“  našeho organismu takové tělo vytvořit.

Započněme léčení našich bolestí a strachů, milujme sami sebe a podívejme se na hubnutí jako na uzdravení svého nitra, nikoli jako na boj a zbavování se části sebe.

Důležitých nastavení a principů, které  obezitu způsobily a díky kterým se můžeme i tuku zbavit, je skutečně velmi mnoho, dotkla jsem zde alespoň některých z nich.

A závěr?
S obezitou je to skutečně složité a nejspíš to je ten důvod, proč změnit obezní tělo na štíhlé jednou provždy je tak nesnadné.
Je-li totiž obezita nemocí, pak je nezbytné podívat se na duchovní příčinu této nemoci.
Kromě všeho co jsem zmínila výše je zda problém s vyrovnáváním se se ztrátami, které jsme utrpěli v tomto či minulém životě, problém s pocitem vlastní důležitosti (vážnosti) a mnoha dalšími “stíny” v našem nitru.

Pracuji na tom intenzivně… 🙂