Ceník služeb

Individuální terapie s kvantovými opravami: 

První terapeutické sezení trvá cca 2 hodiny, někdy i déle   cena  za celé sezení je  890,- Kč.
Při tomto úvodním rozhovoru jde zejména o to, abych získala celkový obraz o klientově “nastavení” a jeho problémech a mohla tak blíže určit souvislost mezi nimi. Během tohoto sezení dochází u naprosté většiny klientů k nalezení hlavních bloků, které ukazují směr léčení.  Už samotné toto odhalení ústředního tématu přináší klientovi určité uvolnění a zlepšení jeho psychického stavu.
Pokud se následně rozhodnete pro systematické léčení, je třeba, aby následná terapie pokračovala nejpozději po 1 – 2 týdnech.

Ideální je spojení úvodního terapeutického sezení  + 1 hod. kvantové terapie    cena spojené terapie je 1 490,- Kč

Při následné kvantové terapii je cena:

  • za 1 hodinu kvantové terapie –   690,- Kč 
  • za 2 hodiny kvantové terapie – 1 290,- Kč
  • za 3 hodiny kvantové terapie – 1 790,- Kč

Nejlepší je samozřejmě osobní návštěva, kdy se na klienta mohu nejlépe napojit, ale někdy lze léčebná sezení uskutečňovat i pomocí on-line videohovoru po předchozí domluvě.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Terapie dětí

Léčení dětí pomocí kvantových oprav není příliš obvyklé, ale lze dosáhnout dobrých výsledků. Léčení probíhá u dětí do 10 – 12 let výhradně přes jejich matku. U starších dětí lze již provádět s oběma, s dítětem i s matkou, tzn., že některé věci již zkoumám u dítěte, ale léčení probíhá přes matku.

  • cena je individuální, cca 690,- Kč za 1 hod. terapie

______________________________________________________________________________________________________________________________

Poradenství, osobnostní rozvoj (terapie bez kvantových oprav):

  • za 1 hodinu terapie – 590,- Kč

______________________________________________________________________________________________________________________________

Diagnostika duchovních příčin nemoci (samostatná diagnostika bez terapie, bez kvantových oprav):

  • na základě emailu a on-line videohovoru 
  • cena je 890,- Kč

______________________________________________________________________________________________________________________________

Kvantové večery se sdílením: 

vstupné na skupinový večer je dobrovolný příspěvek.
Je to proto, že každá koruna má pro každého z nás jiný význam.
Pokud je někdo ve složité finanční situaci, může být pro něj i stokoruna příliš a v tom případě může přispět jen mincí.  Přesto bude vítán.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Diamantová voda – odběr  reprodukovatelného vzorku vody je zdarma po předchozí telefonické dohodě
(více o této zázračné vodě na: www.diamantovavoda.cz)