TAJEMSTVÍ sil, které zhmotňují naše přání

Síla přání, směrování pozornosti a síla radosti
Síla emocí
Síla strachu

 

To všechno jsou mocné síly, mocné energie.
Pokud pochopíme, jak fungují, porozumíme-li principu přitažlivosti stejných energetických frekvencí a souvislost propojenosti všeho se vším, potom můžeme vlastním cíleným prožíváním  změnit svou vnější životní situaci. Kvantové opravy nám s tím mohou velmi pomoci.

Platí zde jednoduchý přírodní zákon: to nač myslím, má tendenci se stát.

Síla přání, síla radosti a síla zaměření pozornosti

Zhmotnění našich přání je nejspíš největším přáním nás všech.
Vyhlídka na splnění toho, co si přejeme, však nejsou žádná těšínská jablíčka. Skutečně můžeme…Díky vesmírným zákonům.

Už jsme zde mluvili o zákonu „vnější odráží vnitřní“ a zákonu „ přitažlivosti“ , které fungují na frekvenční podobnosti.
Využijeme-li k tomu sílu své mysli  – myšlenek a emocí – pak vězme, že pro splnění svého přání uděláme zázrak.
Na co totiž své vědomí zaostříme, s čím se se svými energiemi propojíme a frekvenčně sladíme, s tím se i vnitřně ztotožníme a to se záhy promítne i do vnějšího světa.
Ano, tou nejmocnější existující silou je myšlenka. Zapamatujme si proto zjednodušeně přírodní zákon, který v podstatě tvoří veškerou naši realitu:
                                                             TO, NAČ MYSLÍM, TO MÁ TENDENCI SE STÁT. 


Energie vždy proudí tím směrem, na co se vnitřně zaměříme a funguje jako neomylné navigační zařízení. Budeme tedy podvědomě vždy vědět, co máme zrovna dělat, aby jsme svého snu dosáhli.

Pokud svůj sen budeme v duchu považovat za skutečnost a prožívat jej jako by se už stal, pak se vše začne dít automaticky i ve vnějším světě. Tento náš vnitřní program uložený v našem podvědomí začne fungovat dle nově nastaveného zadání.

Jedním z největších “tajemství” pro dosahování svých snů, naplňování svých přání a prožívání toho, co si přejeme prožívat, je náš vnitřní stav… je třeba být v harmonii, v míru, v důvěře, v pokoře a lásce, v radosti…
Je třeba vidět uvnitř sebe cíl, nikoliv jen cestu k cíli.  Co je harmonické, čili příjemné, krásné, radostné, povznášející atd., to má jiné, vyšší frekvence než to, co je disharmonické. Vyšší frekvence jsou mocnější a pokud si je udržíme, máme cestu k našim snům otevřenou a radost k nám bude proudit sama.
Ve skutečnosti je to však obtížnější než by se mohlo zdát.

Našimi brzdami jsou nedočkavá očekávání a pochybnosti, že se opět najde něco, co nám náš sen zhatí.
Velkou bariérou je lpění na výsledku, nedůvěra v lepší zítřky a především reptavá a pochybovačná mysl, která nás stále vrací zpět a přesvědčuje nás, že láska a vnitřní prožívání radosti nestačí, že je třeba více usilovat.
Tyto stavy však snižují naši víru v uskutečnění snu a tím se začíná naše frekvenční propojení se snem lišit – už není v harmonii, není kompatibilní. Vnitřně se místo snu začínáme zaměřovat na to, co nechceme a i v tom případě se dostáváme do energetické odchylky se snem. Začne se zdát, že přitažlivost nefunguje a naše mysl tuto nefunkčnost velmi ráda sleduje. Tím se vnitřní nastavení mění, splnění snu již není v nitru přítomno. Obraz tohoto vnitřního stavu se odrazí i ve vnějším světě a tak začneme přitahovat něco jiného, než jsme chtěli … do naší životní situace se začne promítat zmatek a nezdary.

Např.: V mysli nám naskočí  “kde se to, co si přeji, zaseklo?”, tak přesně tímhle jsme si dosažení svého snu pěkně oddálili, neboť zaměřením pozornosti na „kde to vězí?“, jsme se rozladili s frekvencemi snu.

 

STRACH

Strach je velmi mocnou silou. Bohužel, dnešní svět byznysu a cílené manipulace (reklama, zprávy) je na této síle strachu založen. Například reklama vám podsouvá situaci, kterou si nepřejete a nabízí produkt, který té situaci zabrání. Tak třeba: Chybí vám partner, chcete lásku? Kupte si tento parfém, který z vás udělá neodolatelnou osobu. Zkratka zní: pokud si tento parfém nekoupíte, budete bez lásky.

Zkuste někdy pozorovat, co všechno se pokouší vyvolat v nás strach, kolik takových situací každý den zažijete a všimněte si, jak my sami jsme strachu plní. Bojíme se o tolik mnoho věcí, kde strach vůbec není na místě. Například chceme stále víc toho, víc toho… a hlavně chceme jistotu, že to budeme mít stále, protože máme strach že bychom o to mohli přijít. Ale existuje snad něco, čeho máme skutečně málo??? Máme skutečně málo jídla, vzduchu, tepla, oblečení, pohodlí, možností se radovat, možností milovat?? Nenabádám zde k tomu, abychom se spokojili s málem, ale vyzývám k tomu, abychom nedovolili strachu se takhle roztahovat.🙂

Všechen ten vyvolaný strach se v nás hromadí a zůstává uložen hluboko v podvědomí. A pak ovlivňuje naše rozhodnutí, překřičuje naši intuici, způsobuje stres, který ničí naše zdraví; strach nám zabraňuje prožívat lásku a radost ze života, hatí uskutečňování našich přání…
Přitom platí, že to, čeho se bojím, to si přitahuji.

Výše jsem popsala, jak si můžeme do života přitáhnout věci, které si přejeme, ale logicky z toho vyplývá i to, že směrujeme-li pozornost na věci, které si nepřejeme, přitahujeme si právě ty. Strach a láska jsou dva póly téže emoce, dvě protikladné polarity, dva nejsilnější “přitahovače”. Jestliže jste pochopili z výše uvedeného jak přitahování funguje, rozumíte i tomu, jak váš strach přitahuje přesně to, čeho se nejvíce bojíte.

A když se to odehraje a ta nechtěná situace nastane, lidé místo aby změnili svůj postoj k věci a soustředili svou pozornost na opačnou (žádoucí) situaci, tak posílí svůj strach a ještě více myslí na to, aby se to už nestalo. A jak to dopadne? Nejspíš znovu přesně tak, jak nechtěli, jen pravděpodobně ještě v horším provedení. Protože Vesmír nás stále učí; v podstatě říká: Jo ty to stále nechápeš? Tak tumáš ještě víc! Snad ti to konečně dojde, konečně se osvobodíš a konečně budeš moci být šťastný… 🙂

Proto buďme jako motýl, který si jen s lehkostí, beze strachu a svobodně poletuje a DŮVEŘUJE svému láskyplnému vnitřnímu instinktu a navigačnímu zařízení, které ho vždy dovede tam, kde si přeje a potřebuje zrovna být.