Co jsou kvantové opravy a jak fungují?

Vše v našem životě i v našem těle probíhá automaticky.

Veškeré naše vnímání, chování, obavy, tužby, emoce, přání, názory, nemoci, … a vůbec veškeré reakce naší mysli, citů i našeho těla, ale i to, do jakých jsme se dostali životních situací a příběhů, to vše vychází z našich podvědomých (i vědomých) vnitřních nastavení – chcete-li vzorců našeho matrixu, který je jakousi automatickou  řídící jednotkou. Mnoho vědeckých studií a výzkumů shodně potvrzuje, že pouze 5% našich činností vychází z vědomé mysli. Avšak i těchto 5%  má základ v těch 95% z podvědomí. Jen někteří lidé dokáží rozlišit, a tím i ovlivnit, své vědomé myšlení. Moje úvodní tvrzení, které pravděpodobně některé z vás popudilo, je tedy v pořádku.


Princip kvantového léčení spočívá ve vědomém přenastavení některých těchto našich podvědomých vzorců a principů.

Ctíme-li zákon, že vnější je odrazem vnitřního, což znamená, že cokoli se děje v našem vnějším světě,  jakákoli naše životní situace, je to odrazem toho, co nosíme v sobě. Je důležité si říci, že i naše fyzické tělo je naše vnější „forma“ a to znamená, že i stav našeho těla je odrazem našeho nitra.

Pokud nám cokoli v našem životě nevyhovuje, je třeba cosi v těchto nastaveních  opravit. Vnější situaci tedy můžeme změnit pouze tak, že změníme naše nitro, že změníme nastavení našeho matrixu.  

Podstatu výše uvedených informací mnozí z nás již slyšeli či četli. Existuje mnoho článků a publikací, kde se dozvíme o tom, jak fungujeme, jak náš přístup k tomu či onomu řídí náš život, jak máme uvažovat a na co máme myslet. jak si máme přát, jak se vyhneme depresím atd atd.
Ale fungující mechanismus  JAK  to máme provést, v těchto článcích zcela chybí.
Existuje sice mnoho nejrůznějších návodů na změnu, obvykle jde o nějakou formu programování mysli. Možná jste i něco podobného zkoušeli a možná jste též zjistili, že ANO, že to funguje. Pravděpodobně jste i pocítili ten báječný zlom uvnitř vás, když se vám podařilo se od svého bloku osvobodit a uvidět věc jinak. Avšak jak dlouho to fungovalo? Hodinu? Den?

Pokud se programování mysli věnujete méně než 2 hodiny denně a po dobu 2-3 měsíců, tak se toho s vaším podvědomím moc nestane.
Sice se začnou tvořit nové energetické spoje, což je také důležité, avšak tyto spoje je třeba chápat jen jako přípravu či prošlapání cesty budoucí.
U mnohých vědomějších či připravených lidí může cestou programování mysli dojít k jakémusi zvědomění probíhajících vnitřních duševních a myšlenkových procesů a tím i nastartování osobního rozvoje, což je mnoho,  co pro sebe můžete udělat. Avšak změny v podvědomí můžete očekávat až po skutečně dlouhodobé a širší práci na sobě, u někoho za rok u někoho za 10 let.

Metoda kvantových oprav zná do vašeho podvědomí výraznou zkratku.  Její pomocí můžeme náš matrix opravit do žádoucího nastavení tak, jak si sami přejeme a to poměrně rychle. Učitel a propagátor této metody Mirek Vojáček s lehkostí a jistotou tvrdí, že lze  opravit  v podstatě jakýkoli problém v životě.
Ve srovnání s jinými terapeutickými metodami je metoda kvantových oprav velmi rychlá, účinná a méně traumatizující. Některé cesty do podvědomí mohou sice být i bolestné, ale tyto nepříjemné pocity rychle vymizí a po každém léčení se cítíte skvěle.

Nejdůležitější částí metody kvantových oprav je odhalení podvědomých bloků, které nám brání mít život takový, jaký chceme. Pouze pokud tyto bloky odhalíme, pokud je vyneseme ze skrytého podvědomí do vědomí, jedině tak s nimi můžeme pracovat.
Předpokládá to nejprve propracovat se k tomu, co onen blok či problém vytvořilo, tedy KDE máme v podvědomí nastaven TEN princip, který problém vytvořil.
Významným pomocníkem při hledání a identifikaci našich nastavení a příčin bloků je svalový test, na němž je založena také kineziologie. 
Cesta ke “KDE” je vždy nepřímá, je schovaná a často vede velkou oklikou… nikdy to není tak, jak by si člověk myslel.

Náš mozek je dokonalý systém…. vnitřní nastavení vytvořená převážně v dětství,  přijal za vlastní přirozenost a velmi nerad tedy odstraňuje  “výplody své vlastní práce“.  Sebereflexe je zde velmi obtížná. Navíc některé vzorce, které jsme si převzali od předků, jsou propsané v DNA a nelze je tedy vystopovat až ke vzniku, lze je pouze identifikovat, což pro metodu kvantových oprav plně dostačuje.
Mysl neustále pracuje, mate nás vírem myšlenek, které vyhlížejí logicky a pochopitelně, ale točí se stále v kruhu na omezeném prostoru, který již zná a nedokáže se z tohoto kruhu vymanit. Sama mysl tedy brání odhalení oněch bloků neboť jsou jejími součástmi. Ze zkušeností mohu říci, že z 99 % je příčina čehokoli někde úplně jinde, než by člověk čekal.
Dostat se z kruhu myšlenek a pomoci nám s odstraňováním bloků může právě někdo, kdo v našem myšlení není zaklíněn.

Při práci je léčený člověk při plném vědomí a nechává se vést “obyčejným” řízeným rozhovorem s terapeutem. Nejde o žádnou hypnózu či něco podobného.

Po identifikaci příčiny bloku a nalezení nežádoucího nastavení pak terapeut může celý vzorec bloku odstranit nebo přeměnit na vzorec žádoucí dle volby léčeného. Nastavování nových vzorců v podvědomí je nejkrásnější část léčebného procesu a každý klient se přitom takřka tetelí blahem. Ještě se mi nestalo, že by někdy někdo dumal nad tím,  jak si to přeje nastavit; pokaždé to léčený ze sebe úplně vyhrkne, ve svém podvědomí prostě každý ihned ví, co si přeje. 🙂
Po dokončení transformace, usazení nového vzorce a uzavření tématu pak léčený člověk už jen žasne, jaká hloupost mu celá léta znepříjemňovala život a jak “snadné” bylo se jí pustit.

Přivítejte sami sebe ve svém matrixu a zbavte se bloků, které vám brání žít život jaký si přejete.