ZÁKONITOSTI, o kterých jsme se neučili

Existují zákony, které nejsou v osnovách žádné školy, ale jejich působení je pro prožívání našeho života klíčové a ovlivňují jej více než třeba newtonská matematika či právní řád.

Pro tyto zákony se vžil název Vesmírné zákony či Božské, či Univerzální… platí již tisíce let a objevují se v příslovích či citátech mnoha osvícených filozofů, vědců a mudrců napříč lidskou historií. Odrážejí se ve všech duchovních učeních a jsou spojujícím prvkem všech náboženství.

*

Za jeden z nejdůležitějších zákonů pro náš život považuji zákon, že  „VNĚJŠÍ JE ODRAZEM VNITŘNÍHO“. Neboli… takový, jaký je náš vnitřní svět, takový je i náš vnější svět; co prožíváme uvnitř, to prožíváme navenek, taková je naše životní situace a takový prožíváme život.
Vše vychází z nás samotných.

*

S tímto zákonem poněkud souvisí i další velmi důležitý „ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI“. Podle něj podobné přitahuje podobné. Platí to o lidech i životních situacích. Například….
Žárlivý člověk, tedy člověk nejistý si sám sebou, bude přitahovat lidi, kteří jsou rovněž nejistí a kteří v něm budou žárlivost vzbuzovat.
Vznětlivý člověk bude přitahovat situace, které ho budou rozčilovat.
Člověk plný zloby bude i ve vnějším světě prožívat situace, které mu dají důvod zlobit se ještě více.
Ten, kdo přemýšlí stále nad tím, že má málo peněz, že tohle či ono si nemůže koupit… bude v životě prožívat chudobu.

*

Dále je důležité mít pod kůží zákon
„COKOLI VYŠLEŠ, SE TI VRÁTÍ“. Platí nejen o tom, co uděláme, ale i o tom, co si myslíme, jakou energii vysíláme druhým i sobě.
Například když pomůžeme nezištně někomu cizímu, tak ve chvíli, kdy si nevíme rady,  najednou se objeví někdo, kdo nám nabídne pomocnou ruku a my jen zíráme, kde se ten člověk vzal a jak to, že nabízí pomoc a nic nechce.
Platí to samozřejmě i obráceně… Najdete v autobuse mobil a nevyhledáte majitele? Inu radím… hlídejte si svůj mobil i mobily vašich blízkých jako oko v hlavě 🙂.
Proto nepodceňujme nic, co vyšleme. Ani například téměř nevinou zlobu typu: „s tímhle nápadem mi vlez na záda“… mohlo by se totiž stát, že nám to na zádech (bedrech) opravdu přistane i s dotyčným.🙂

*

Velmi bolestně, snad až zlomyslně, zní zákon „TO, NA ČEM LPÍŠ, TO ZTRATÍŠ“.
S tímhle zákonem jsem já osobně měla velký problém; ne a ne se s ním smířit, přijmout ho, připustit, že je vlastně laskavý a osvobozující. Proč to, na čem mi záleží nejvíce, musím ztratit? Lpění je energeticky v podstatě tlak na určitý výsledek, chtění nějakého druhu vlastnictví (udržení si) a strach, že o to přijdeme.  A každý tlak vyvolává protitlak, každý strach přivolává přesně to, čeho se bojíme. Zbavím-li se tedy lpění, přestanu si přitahovat opak toho co chci.. Zkuste tedy věci pouštět, nechat je plynout, neulpívat na ničem, odevzdávat vše Vesmíru…
Moje zkušenosti s fungováním toho zákona jsou potvrzující. Např. jsem lpěla na domě, o který jsem nechtěla přijít a dělala psí kusy, aby se to nestalo; lpěla jsem na své lásce k muži, který se nemohl rozhodnout, jestli mne chce nebo nechce (spíš nechtěl); lpěla jsem na nějakém svém statusu. Moje lpění mne naprosto vyčerpávalo a strach ovládal několik let mou radost ze života…. A?? Přišla jsem o dům, o muže i o onen status… a vlastně se mi ulevilo. Život se sice zdál zpočátku prázdný, ale zároveň byl najednou lehčí a radostnější. 🙂 Možná to souvisí i s dalším zákonem…

*

Jeden z nejkrásnějších zákonů je „ZÁKON VYŠŠÍHO DOBRA“ . Náhody neexistují a cokoli se nám stane, stane se pro naše dobro, které se projeví později. Vše má nějaký smysl a tím smyslem je smíření a nalezení vesmírné, bezpodmínečné lásky.  A i když se nám děje zrovna něco nepříjemného, bolestného či těžkého, vždy se nakonec ukáže, že to je přínosem.

Například když se rozcházíme s partnerem, bolí to. Jsme smutní, prázdní a zdá se nám, že život už nikdy nebude jako dřív. A pak se smíříme, uvědomíme si, proč se vztah rozpadl a vyjdeme z toho moudřejší. A pak najednou z ničeho nic potkáme někoho nového a vyroste nám vztah mnohem hezčí, hodnotnější a více naplňující než ten předešlý. A v duchu se usmějeme, protože si uvědomíme, že jsme za ten první rozchod vděční.

A tak je to s každou krizí, kterou prožijeme, ať je v jakékoli oblasti vašeho života.
Snažme se tedy ve všem, co se nám děje a nelíbí se nám, vidět, že je to cesta k lepšímu.
Vše jednou pomine a vše nás posouvá vpřed –  ke štěstí a smíření.
Ať už prožíváme cokoli, přijměme to jako dar.
Dívejme se na všechno radostnýma očima a se zvědavostí, copak krásného to k nám právě přichází…

*

Základním zákonem, který je defacto obsažen ve všech ostatních, je zákon “JAK  NAHOŘE, TAK DOLE” nebo řečeno jinak “VYŠŠÍ  OVLÁDÁ NIŽŠÍ “.
Platí do doslovně i v přeneseném smyslu…  že šéf velí sekretářce nebo že hlava (mozek) ovládá náše nohy je jasné, ale platí i že srdce ovládá např. pohlavní orgány, tedy horní polovina těla řídí tu dolní.
Hlavní obraz tohoto zákona je však v duchovní sféře… např. podvědomí ovládá vědomí, vědomí ovládá myšlenky, myšlenky ovládají činy … Je pak jasné jak je to s nemocemi těla a jinou hmotou; jak je to s našimi přáními vycházejícími z rozumu, s předsevzetími a plánováním jak se zachovám a co řeknu – ano, samozřejmě je ovládá podvědomí, takže se nakonec zachovám jinak. 🙂
Vyšší princip ovládá nižší, tedy vyšší cíle vždy přemůžou nízké pudy, vyšší vědomí (na úrovni lásky) přemůže nízké vědomí (zloba). Už Ježíš nabádal k modlitbě “jako v nebi, tak i na Zemi” (ať se nejvyšší princip lásky odrazí i dole ve hmotě).
Pak lze pochopit i zdánlivě nelogické, totiž že energie řídí hmotu, její tvar a kvalitu. (Samozřejmě, vždyť atom je jen kmitající energie).
* Obrázek ukazuje tvar krystalů vody při působení různých energií… Jsme-li ze 70% voda, tak ve chvíli, kdy např. upřimně poděkujeme, hle jaké “krásno” se vytvoří uvnitř nás.

Další alternativou tohoto zákona je “JEMNĚJŠÍ OVLÁDÁ HRUBŠÍ”.

Zkuste si to… Je jemnější síla mocnější než hrubá?  Je vaše vlastní myšlenka (jemná síla) mocnější než zakřičené slovo, které vám někdo cpe do hlavy? 🙂

*

Na závěr uvádím rovněž základní zákon Vesmíru, který zní: EKONOMIE.
Nic ve vesmíru – makrosvětě i mikrosvětě – se neděje zbytečně a bezdůvodně.
“Vesmír neplýtvá jediným kvarkem. Vše slouží nějakému účelu a zapadá do všeobecné rovnováhy. Nejsou žádné nepatřičné jevy či události (Hawkins, MOC versus SÍLA.)

*

Důležitých zákonů je mnohem více. Pochopit jejich vliv a působení ve vlastním životě je někdy delší proces a vyžaduje značnou sebereflexi. Ale svět prochází transformací a staré principy vycházející z hmoty už nestačí, svět a lidstvo podle nich dál fungovat nemůže. Lidé se probouzejí a hledají odpovědi…stejně jako vy či já.
Významnou pomocí každému je vedení  duchovního učitele, který vám ukáže alespoň směrovku kudy jít dál… Každé nové pochopení a následný „aha“ efekt je však obrovsky osvobozující a povznášející. A i když prozření a poznávání sebe sama je často bolestné, každý, kdo tímto očistným procesem prošel, je za své poznání vděčný a nikdy by tu cestu nevzal zpět.