ZÁKONITOSTI, o kterých jsme se neučili

Existují zákony, které nejsou v osnovách žádné školy, ale jejich působení je pro prožívání našeho života klíčové a ovlivňují jej více než třeba newtonská matematika či právní řád.

Pro tyto zákony se vžil název Vesmírné zákony či Božské, či Univerzální… platí od počátku světa a objevují se v příslovích či citátech mnoha osvícených filozofů, vědců a mudrců napříč lidskou historií. Odrážejí se ve všech duchovních učeních a jsou spojujícím prvkem všech náboženství.

*

Za jeden z nejdůležitějších zákonů pro náš život považuji zákon, že  „VNĚJŠÍ JE ODRAZEM VNITŘNÍHO“. Neboli… takový, jaký je náš vnitřní svět, takový je i náš vnější svět; co prožíváme uvnitř, to prožíváme navenek, taková je naše životní situace a takový prožíváme život.
Vše vychází z nás samotných.

*

S tímto zákonem poněkud souvisí i další velmi důležitý „ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI“. Podle něj podobné přitahuje podobné. Platí to o lidech i životních situacích. “Podobné” se nemá na mysli vnější podoba, ale podobnost frekvencí energií. Například….
Žárlivý člověk, tedy člověk nejistý si sám sebou, bude přitahovat lidi, kteří jsou rovněž nejistí a kteří v něm budou žárlivost vzbuzovat.
Vznětlivý člověk bude přitahovat situace, které ho budou rozčilovat.
Člověk plný zloby bude i ve vnějším světě prožívat situace, které mu dají důvod zlobit se ještě více.
Milý člověk plný tolerance a pochopení bude prožívat situace, kdy na něj budou všichni milí a budou ho přijímat takového jaký je,.
Kdo miluje a je plný lásky, toho bude okolí milovat a projevovat mu lásku.
Ten, kdo přemýšlí stále nad tím, že má málo peněz, že tohle či ono si nemůže koupit… bude v životě prožívat chudobu a nebude si moci koupit, co by si přál.

*

Dále je důležité mít pod kůží zákon
„COKOLI VYŠLEŠ, SE TI VRÁTÍ“. Platí nejen o tom, co uděláme, ale i o tom, co si myslíme, jakou energii vysíláme druhým i sobě.
Například když pomůžeme nezištně někomu cizímu, tak ve chvíli, kdy si nevíme rady,  najednou se objeví někdo, kdo nám nabídne pomocnou ruku a my jen zíráme, kde se ten člověk vzal a jak to, že nabízí pomoc a nic nechce.
Platí to samozřejmě i obráceně… Najdete v autobuse mobil a nevyhledáte majitele? Inu radím… hlídejte si svůj mobil i mobily vašich blízkých jako oko v hlavě 🙂.
Proto nepodceňujme nic, co vyšleme. Ani například téměř nevinou zlobu typu: „s tímhle nápadem mi vlez na záda“… mohlo by se totiž stát, že nám to na zádech (bedrech) opravdu přistane i s dotyčným.🙂

*

Velmi bolestně, snad až zlomyslně, zní zákon „TO, NA ČEM LPÍŠ, TO ZTRATÍŠ“.
S tímhle zákonem jsem já osobně měla velký problém; ne a ne se s ním smířit, přijmout ho, připustit, že je vlastně laskavý a osvobozující. Proč to, na čem mi záleží nejvíce, musím ztratit??
…Lpění je energeticky v podstatě tlak na určitý výsledek, chtění nějakého druhu vlastnictví (udržení si) a strach, že o to přijdeme.  A každý tlak vyvolává protitlak, každý strach přivolává přesně to, čeho se bojíme. Zbavím-li se tedy lpění, přestanu si přitahovat opak toho co chci.. Zkuste tedy věci pouštět, nechat je plynout, neulpívat na ničem, odevzdávat vše Vesmíru…
Moje zkušenosti s fungováním toho zákona jsou potvrzující. Např. jsem lpěla na svém domě, o který jsem nechtěla přijít a dělala psí kusy, aby se to nestalo; lpěla jsem na své lásce k muži, který se nemohl rozhodnout, jestli mne chce nebo nechce (spíš nechtěl); lpěla jsem na nějakém svém statusu. Moje lpění mne naprosto vyčerpávalo a strach ovládal několik let mou radost ze života…. A?? Přišla jsem o dům, o muže i o onen status… a vlastně se mi ulevilo. Život se sice zdál zpočátku prázdný, ale zároveň byl najednou lehčí a radostnější. 🙂 Možná to souvisí i s dalším zákonem…

*

Jeden z nejkrásnějších zákonů je „ZÁKON VYŠŠÍHO DOBRA“ . Náhody neexistují a cokoli se nám stane, stane se pro naše dobro, které se projeví později. Vše má nějaký smysl a tím smyslem je smíření a nalezení vesmírné, bezpodmínečné lásky.  A i když se nám děje zrovna něco nepříjemného, bolestného či těžkého, vždy se nakonec ukáže, že to je přínosem.

Například když se rozcházíme s partnerem, bolí to. Jsme smutní, prázdní a zdá se nám, že život už nikdy nebude jako dřív. A pak se se situací smíříme, uvědomíme si, proč se vztah rozpadl a vyjdeme z toho moudřejší. A pak najednou z ničeho nic potkáme někoho nového a vyroste nám vztah mnohem hezčí, hodnotnější a více naplňující než ten předešlý. A v duchu se usmějeme, protože si uvědomíme, že jsme za ten první rozchod vděční.

A tak je to s každou krizí, kterou prožijeme, ať je v jakékoli oblasti vašeho života.
Snažme se tedy ve všem, co se nám děje a nelíbí se nám, vidět, že je to cesta k lepšímu.
Vše jednou pomine a vše nás posouvá vpřed –  ke štěstí a smíření.
Ať už prožíváme cokoli, přijměme to jako dar.
Když se nám to podaří, můžeme se na všechno podívat radostnýma očima a se zvědavostí, copak krásného to k nám právě přichází…

*

Základním zákonem, který je defacto obsažen ve všech ostatních, je zákon “JAK  NAHOŘE, TAK DOLE” nebo řečeno jinak “VYŠŠÍ  OVLÁDÁ NIŽŠÍ “.
Platí do doslovně i v přeneseném smyslu…  že šéf velí sekretářce nebo že hlava (mozek-nervy) ovládá náše údy je jasné, ale platí i že srdce ovládá např. pohlavní orgány tedy horní polovina těla řídí tu dolní (např. zamilovaný člověk vzplane pohlavní touhou; nebo když strachem zkoprníme a nemůžeme udělat ani krok).
Hlavní obraz tohoto zákona je však v duchovní sféře… např. podvědomí ovládá vědomí, vědomí ovládá myšlenky, myšlenky ovládají činy … energie ovlivňuje hmotu…  Je pak jasné jak je to s nemocemi těla a jinou hmotou; jak je to s našimi rozumnými přáními (vycházejícími z rozumu místo z nitra), s předsevzetími a plánováním (vycházejí rovněž z rozumu), když si naplánuji jak se zachovám a co řeknu – ano, samozřejmě je ovládá podvědomí, takže se nakonec zachovám jinak a řeknu něco, co jsem vůbec nechtěla. 🙂
Vyšší princip ovládá nižší, tedy vyšší cíle vždy přemůžou nízké pudy, vyšší vědomí (na úrovni lásky) přemůže nízké vědomí (zloba). Už Ježíš nabádal k modlitbě “jako v nebi, tak i na Zemi” (ať se nejvyšší princip lásky odrazí i dole ve hmotě).

Další alternativou stejného zákona je “JEMNĚJŠÍ OVLÁDÁ HRUBŠÍ”  čili  “ENERGIE ŘÍDÍ HMOTU”  její tvar a kvalitu. (Samozřejmě, vždyť atom je jen kmitající energie).

* Obrázek ukazuje tvar krystalů vody při působení různých energií… Jsme-li ze 70% voda, tak ve chvíli, kdy např. upřimně poděkujeme, hle jaké “krásno” se vytvoří uvnitř nás.

*

Na závěr uvádím základní zákon Vesmíru, který zní: EKONOMIE.
Nic ve vesmíru – makrosvětě i mikrosvětě – se neděje zbytečně a bezdůvodně.
“Vesmír neplýtvá jediným kvarkem. Vše slouží nějakému účelu a zapadá do všeobecné rovnováhy. Nejsou žádné nepatřičné jevy či události (Hawkins, MOC versus SÍLA.)

*

Důležitých zákonů je mnohem více. Pochopit jejich vliv a působení ve vlastním životě je někdy delší proces a vyžaduje značnou sebereflexi a nadhled. Ale svět prochází transformací a staré principy vycházející z hmoty už nestačí, svět a lidstvo podle nich dál fungovat nemůže. Lidé se probouzejí a hledají odpovědi…stejně jako vy či já.
Významnou pomocí každému je vedení  duchovního učitele, který vám ukáže alespoň směrovku kudy jít dál… Každé nové pochopení a následný „aha“ efekt je však obrovsky osvobozující a povznášející. A i když prozření a poznávání sebe sama je často bolestné, každý, kdo tímto očistným procesem prošel, je za své poznání vděčný a nikdy by tu cestu nevzal zpět.